ARTICLE

ตอบ..กวีป้ายสีพุทธฯ ตอบ..กวีป้ายสีพุทธฯ Reviewed by สารธรรม on 05:35 Rating: 5
ตอบ..กวีที่พูดจาเยี่ยงหมาเห่า ตอบ..กวีที่พูดจาเยี่ยงหมาเห่า Reviewed by สารธรรม on 04:26 Rating: 5

ตอบ..กวีซีกากกลวง

03:56
        เรื่องยืมสาก ในปากเด็ก เล็กกัดใหญ่ คิดคิดไป น่าอดสู ผู้ใหญ่หนอ เป็นผู้ใหญ่ ไยไม่นำ ทำดีพอ เป็นหัวข้อ ให้คิด พิจารณา    ...Read More
ตอบ..กวีซีกากกลวง ตอบ..กวีซีกากกลวง Reviewed by สารธรรม on 03:56 Rating: 5
กว่าจะมาเป็นวัดพระธรรมกาย กว่าจะมาเป็นวัดพระธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 02:33 Rating: 5

พระถูกรังแก

01:43
พระถูกรังแก   เรื่องพระสงฆ์ องคเจ้า เราชาวพุทธ      ให้เลิกหยุด ก่อกรรม ทำบัดสี อย่าใส่ร้าย ทำลายพระ ปฏิบัติดี      ให้เป็น...Read More
พระถูกรังแก พระถูกรังแก Reviewed by สารธรรม on 01:43 Rating: 5

กลอนสอนใจชาวพุทธ

01:24
กลอนสอนใจชาวพุทธ     คนเป็นมารพาลพาแต่หาเรื่อง    จะขุ่นเคืองด้วยจิตเป็นมิจฉา คนทำดีจะหมั่นไส้ไม่โมทนา   คอยแต่หาข้อตำหนิ...Read More
กลอนสอนใจชาวพุทธ กลอนสอนใจชาวพุทธ Reviewed by สารธรรม on 01:24 Rating: 5

ธรรมะย่อมชนะอธรรม

23:29
ธรรมะย่อมชนะอธรรม   ฝ่ายธรรมะ จะสร้างบุญ เป็นทุนเพิ่ม        อธรรมเสริม แต่บาปกรรม ซ้ำไม่ถอย สัตว์โลกนี้ มีแต่ทรุด ไม่หลุดลอย ...Read More
ธรรมะย่อมชนะอธรรม ธรรมะย่อมชนะอธรรม Reviewed by สารธรรม on 23:29 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.