ตอบ..กวีป้ายสีพุทธฯบอกกล่าว..พี่คนดีจริงๆ....... หรอ?  ที่กราบไหว้ ที่ยึดถือ คือพระพุทธ
ทรงงดงาม ผ่องผุด พิสุทธิ์ใส
ทรง"ลักษณะมหาบุรุษ" เอกอุตม์วิไล
สมบูรณ์พร้อม ทั้งกายใจใฝ่บำเพ็ญ


 
 

  ที่กราบไหว้ ที่นับถือ คือพระสถูป
มีรอยรูป แห่งเจดีย์ ชี้ชัดเห็น
มียอดโดม ทรงกลม ธรรมร่มเย็น
ดั่ง"เจดีย์สาญจิ"เด่น เป็นหลักชัย  ใช่ออกแบบ ให้แปลก ให้แตกต่าง
หรือเตรียมสร้าง เตรียมผลิ ลัทธิใหม่
จิตศรัทธา สักการะ พระรัตนตรัย
ให้ผู้มี ปัญญาใส ได้ซึ้งคุณ

 
 

  ชวนกันไป แดนนิพพาน วิมานแก้ว
ยึดหลักแนว พุทธธรรม คำสอนสุนทร์
คือ"ทาน ศีล ภาวนา" มรรคาคุณ
เปลี่ยนไปเป็น เสบียงทุน บุญบารมี

 
 
 
 

  เป็นอริยะ ทรัพย์วิลาศ ภพชาติหน้า
แน่วศรัทธา ปัญญาล้ำ นำศักดิ์ศรี
เป็นชาวพุทธ เป็นชาวไทย ใจอารีย์
ขอคนดี..มีเหตุผล..ทุกคนเอยฯ


          สิทธิกันต์
       ๑๔ มีนาคม ๕๙

ตอบ..กวีป้ายสีพุทธฯ ตอบ..กวีป้ายสีพุทธฯ Reviewed by สารธรรม on 05:35 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.